Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  07.11.2019 16:52:01
Дата здійснення дії: 07.11.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»
Код за ЄДРПОУ:  00278801
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»  (код ЄДРПОУ-00278801) повідомляє, що на усунення правопорушень (Постанови про порушення справ про правопорушення на ринку цiнних паперiв НКЦПФР вiд 18.10.2019 року  вих. №№ 24/02/24157, 24/02/24158, 24/02/24168) щодо розмiщення на власному сайтi (http://00278801.smida.gov.ua/), у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi та подання до Комiсiї не в повному обсязi  регулярної рiчної iнформацiї за 2018 рiк (розмiшена та подана до НКЦПФР 26.04.2019 р.),  внесено змiни в Рiчний звiт  за 2018 рiк, а саме: додано  звiт керiвництва (звiт про управлiння).

 

Товариство спростовує розкриту не в повному обсязі регулярну річну інформацію за 2018 рік (розмiшена та подана до НКЦПФР 26.04.2019 р. та виправлена річна інформація  розмiшена та подана до НКЦПФР 24.05.2019 р.)

ПАТ «ЖЦПК» вжито заходів щодо спростування оприлюдненої не в повному обсязі річної інформації за 2018 рік  шляхом розміщення на сайті ПАТ «ЖЦПК» (http://00278801.smida.gov.ua/) повідомлення про усунення правопорушення  та оприлюднено виправлену Річну інформацію за 2018 рік  - 07.11.2019 р.

 

Керуючий санацією ПАТ «ЖЦПК»                              Рудницький О. С.