Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 26.01.2011
Дата публікації 27.01.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський М. М. - В. о. голови правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонер: ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ “Сьомий” (код ЄДРПОУ 33499232, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Д ) - пакет акцій у володінні збільшився з 72 485 107 акцій (15,89%) до 97 225 107 акцій (21,31 %).
Дані наведено на підставі інформації, наданої 26.01.2011 р. реєстроутримувачем ТОВ «Придніпров’є-Реєстр».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В. о. голови правління Корсунський М. М.