Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.07.2011
Дата публікації 07.07.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський М. М. - В. о. голови правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
06.07.2011 р. зборами акціонерів ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» прийнято рішення про переобрання Спостережної (Наглядової) Ради Товариства та Ревізійної комісії.
Відкликано з займаних посад діючий склад Спостережної (Наглядової) ради Товариства, а саме:
1. Голову Спостережної (Наглядової) ради Козіка Олександра Олександровича (паспорт: серія АЕ № 627233, виданий 27.06.1997 р. Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік і 9 місяців. Володіє акціями Товариства у кількості 5 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Члена Спостережної (Наглядової) ради Завертайного Ігоря Борисовича (паспорт: серія АК 398918, виданий 16.01.2004 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років і 7 місяців. Володіє акціями Товариства у кількості 7 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Члена Спостережної (Наглядової) ради Осіну Тетяну Марківну (паспорт: серія АЕ 361229 виданий 13.08.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років і 7 місяців. Володіє акціями Товариства у кількості 5 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано такий склад Спостережної (Наглядової) ради Товариства:
1. Голова Спостережної (Наглядової) Ради – компанія VALTINO CONTINENTAL S.A. (ВАЛТІНО КОНТІНЕНТАЛ С.А.) код за ЄДРПОУ 349828), що володiє часткою в статутному капіталі емiтента – 21,1175 %.
2. Член Спостережної (Наглядової) Ради – компанія MELFORT TRADING LTD. (МІЛФОРТ ТРЕЙДІНГ ЛТД.) (код за ЄДРПОУ 41018), що володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 21,1175 %.
3. Член Спостережної (Наглядової) Ради – компанія GARELIO TRADING LTD. (ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД.) (код за ЄДРПОУ 553305), що володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 21,1175 %.

Інформація щодо судимості та займаних посад Членів Спостережної (Наглядової) Ради, які є юридичними особами, не надається.

Відкликано з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії Товариства, а саме:
1. Голову Ревiзiйної комісії Зозулю Юлiю Юрiївну (паспорт: АН 206376 виданий 16.01.2004 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років і 7 місяців. Володіє акціями Товариства у кількості 3 шт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Члена Ревізійної комісії Коваленко Ірину Олексіївну Паспортні дані: згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років і 7 місяців. Володіє акціями Товариства у кількості 3 шт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Члена Ревізійної комісії Іванченко Софію Юріївну Паспортні дані : згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік і 9 місяців. Володіє акціями Товариства у кількості 3 шт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано такий склад Ревізійної комісії Товариства:
1. Голова Ревізійної комісії Товариства - Свахіна Олена Сергіївна. Паспортні дані: згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посади, які обіймала посадова особа: економіст ТОВ «Бліц-контракт». Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Член Ревізійної комісії Товариства - Пліскунова Дар'я Олександрівна. Паспортні дані: згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посади, які обіймала посадова особа: навчання в Національній металургійній академії України. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Член Ревізійної комісії Товариства - Бодашко Ольга Петрівна. Паспортні дані: згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посади, які обіймала посадова особа: Державна Холдингова Компанія «Добропіллвугілля», ДВАТ «Алмазна», інженер (виробнича практика), старший лаборант кафедри системи електропостачання Національного гірничого університету. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В. о. голови правління Корсунський М. М.