Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 20.06.2017
Дата публікації 20.06.2017 15:29:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Рудницький Олександр Станіславович - Керуючий санацією. Тел: (03239) 3-18-32
E-mail* mail@isr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00278801) на виконання пункту 10 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 року (із змінами і доповненнями, надалі – Положення), повідомляє, що Товариством несвоєчасно розкрита (розміщена) особлива інформація, а саме:
- відомості про порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- відомості про зміну складу посадових осіб емітента;
- відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
розкриття яких є обов’язковим відповідно до вимог Положення.
Несвоєчасне розкриття (розміщення) особливої інформації пов’язане з організаційними і технічними проблемами Товариства, які на даний момент є вирішеними.
Особлива інформація емітента Публічного акціонерного товариства «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» стосовно відомостей про порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію, про зміну складу посадових осіб емітента та про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій буде розкрита у відповідності з вимогами Положення у найкоротший термін.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Керуючий санацією Рудницький Олександр Станіславович