Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 22.06.2017
Дата публікації 22.06.2017 17:37:38
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Рудницький Олександр Станіславович - Керуючий санацією. Тел: (03239) 3-18-32
E-mail* mail@isr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00278801) на виконання пункту 10 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 року (із змінами і доповненнями, надалі – Положення), повідомляє, що Товариством несвоєчасно розкрита (розміщена) регулярна річна інформація за 2014 рік, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог Положення.
Несвоєчасне розкриття (розміщення) регулярної річної інформації за 2014 рік пов’язане з організаційними і технічними проблемами Товариства, а саме: у зв’язку з проведенням процедури банкрутства та прийнятою Ухвалою Господарського суду Львівської області від 26.03.2015 р. щодо заборони ПАТ «ЖЦПК» здійснювати платежі по поточних рахунках, крім платежів по зарплаті, внесків, зборів та комунальних платежів, Товариство не змогло провести оплату послуг з інформаційно-технічної підтримки ДУ АРІФРУ для розміщення звіту, інформації на власній сторінці в мережі Інтернет, а також оплатити публікацію в офіційному друкованому виданні. На даний момент на ПАТ «ЖЦПК» розпочато процедуру санацiї i вiдновлення виробництва, що дозволило вирішити дані проблеми.
Регулярна річна інформація за 2014 рік емітента Публічного акціонерного товариства «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» буде розкрита у відповідності з вимогами Положення у найкоротший термін.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Керуючий санацією Рудницький Олександр Станіславович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Керуючий санацією Рудницький Олександр Станіславович