Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 24.09.2009
Дата публікації 28.09.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Пакіж Степан Петрович - Голова правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонер: Буарглед Інтернешнл Лімітед (Buargled International Limited) (код ЄДРПОУ 655956, місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви, Алеман р-н 3175) - пакет акцій у володінні став менше 10% голосуючих акцій - зменшився з 50 151 629 акцій (10,9942 %) до 0.

Акціонер: Валтіно Контінентал С. А. (Valtino Continental S. A.) (код ЄДРПОУ 349828, місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви, Тортола, Вантерпул Плаза, 2 поверх, Вікхемз Кей 1 , Род Таун) - пакет акцій у володінні став більше 10% голосуючих акцій – збільшився з 17 164 677 акцій (3,7628 %) до 96 330 841 акцій (21,1175 %).

Акціонер: Гареліо Трайдінг ЛТД (Garelio Trading LTD) (код ЄДРПОУ 553305, місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви, Тортола, Вантерпул Плаза, 2 поверх, Вікхемз Кей 1, П. С. 873 Род Таун) - пакет акцій у володінні зменшився з 105 931 768 акцій (23,2222 %) до 96 330 841 акції (21,1175 %).

Акціонер: Мілфорд Трайдінг ЛТД (Milford Trading LTD) (код ЄДРПОУ 41018, місцезнаходження: Беліз, 60 Маркет Свер) - раніше акціями товариства не володів, пакет акцій у володінні став більше 10% голосуючих акцій і становить 96 330 842 акції (21,1175 %).

Акціонер: ТОВ «КАУ «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ “Сьомий” (код ЄДРПОУ 33499232, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Д ) - раніше акціями товариства не володів, пакет акцій у володінні став більше 10% голосуючих акцій і становить 82 757 489 акцій (18,142 %).

Дані наведено на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «ЖЦПК», складеного на дату обліку 24.09.2009р., наданого реєстроутримувачем ТОВ «Придніпров’є-Реєстр».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пакіж Степан Петрович