Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.09.2009
Дата публікації 28.09.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Пакіж Степан Петрович - Голова правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
24.09.2009 р. рішенням зборів акціонерів (протокол № 20) достроково відкликано голову спостережної ради Кулініча Костянтина Юрійовича (паспорт: серія ОО, № 018275, виданий 23.03.1999 р. Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві), який перебував на даній посаді з 19.09.2006 р. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,000001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

24.09.2009 р. рішенням зборів акціонерів (протокол № 20) обрано головою спостережної ради Козіка Олександра Олександровича (паспорт: серія АЕ № 627233, виданий 27.06.1997 р. Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Попередні посади, які обіймав: генеральний директор ТОВ «Основа-Папір», фінансовий директор ТОВ «Основа–Папір». Строк, на який призначено особу відповідно до Статуту Товариства – 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,000001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

24.09.2009 р. рішенням зборів акціонерів (протокол № 20) відкликано голову та членів правління із займаних посад у зв’язку з завершенням строку перебування на посаді відповідно до Статуту Товариства (3 роки).
1. Голова правлiння - Пакiж Степан Петрович (паспорт: серія КА, № 536868, виданий 24.07.1997 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – голова правління, генеральний директор ВАТ «ЖЦПК», головний енергетик ВАТ "ЖЦПК". Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,003 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2. Член правлiння - Телетков Олександр Васильович (паспорт: серія КА, № 644127, виданий 04.02.1998, Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – технічний директор ВАТ «ЖЦПК», генеральний директор-голова правлiння ВАТ "ЖЦПК". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3. Член правлiння - Пiгуль Володимир Йосипович (паспорт: серія КА, № 966000, виданий 02.12.1998 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – фінансовий директор ВАТ «ЖЦПК», заступник фiнансового директора ВАТ "ЖЦПК". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4. Член правлiння - Ференс Iванна Семенiвна (паспорт: серія КА, № 568360, виданий 16.10.1997 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займала – головний бухгалтер ВАТ «ЖЦПК», заступник головного бухгалтера ВАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
5. Член правлiння - Череп Катерина Михайлiвна (паспорт: серія КА, № 295251, виданий 27.11.1996 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займала – головний технолог ВАТ «ЖЦПК», начальник диспетчерського вiддiлу ВАТ "ЖЦПК". Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6. Член правлiння - Пушкарьов Вiктор Леонiдович (паспорт: серія КА, № 241320, виданий 15.08.1998 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – директор ПВБП ВАТ «ЖЦПК», директор паперової фабрики №1 ВАТ "ЖЦПК". Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

24.09.2009 р. рішенням зборів акціонерів (протокол № 20) обрано з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства наступний склад Правління Товариства, а саме:
1. Голова правлiння - Пакiж Степан Петрович (паспорт: серія КА, № 536868, виданий 24.07.1997 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – голова правління, генеральний директор ВАТ «ЖЦПК», головний енергетик ВАТ "ЖЦПК". Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,003 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2. Член правлiння - Телетков Олександр Васильович (паспорт: серія КА, № 644127, виданий 04.02.1998, Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – технічний директор ВАТ «ЖЦПК», генеральний директор-голова правлiння ВАТ "ЖЦПК". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3. Член правлiння - Пiгуль Володимир Йосипович (паспорт: серія КА, № 966000, виданий 02.12.1998 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – фінансовий директор ВАТ «ЖЦПК», заступник фiнансового директора ВАТ "ЖЦПК". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4. Член правлiння - Ференс Iванна Семенiвна (паспорт: серія КА, № 568360, виданий 16.10.1997 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займала –головний бухгалтер ВАТ «ЖЦПК», заступник головного бухгалтера ВАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
5. Член правлiння - Череп Катерина Михайлiвна (паспорт: серія КА, № 295251, виданий 27.11.1996 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займала – головний технолог ВАТ «ЖЦПК», начальник диспетчерського вiддiлу ВАТ "ЖЦПК". Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6. Член правлiння - Пушкарьов Вiктор Леонiдович (паспорт: серія КА, № 241320, виданий 15.08.1998 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які займав – директор ПВБП ВАТ «ЖЦПК», директор паперової фабрики №1 ВАТ "ЖЦПК". Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
7. Член правлiння – Корсунський Микола Миколайович (паспорт: серія КА, № 819904, виданий 26.05.1998 Залізничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Посади, які обіймав – начальник служби економічної безпеки ВАТ «ЖЦПК», помічник голови правлінн з питань економічної безпеки ВАТ «ЖЦПК». Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пакіж Степан Петрович