Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.05.2007
Дата публікації 31.05.2007 09:49:07
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Пакіж Степан Петрович - Голова правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 19 від 29.05.2007 р.):
1) Член правління Вонсович Станіслав Олександрович (паспорт КА 390348 виданий 27.03.1997 р. Жидачівським РВ УМВС України у Львівській обл.) звільнений з посади у зв'язку із звільненням з підприємства за власним бажанням. Термін перебування на даній посаді - 4 роки.Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0001%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
2) На посаду члена правління обрано Пігуля Володимира Йосиповича (паспорт КА 966000 виданий 02.12.1998 р. Жидачівським РВ УМВС України у Львівській обл.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злосини відсутня. До цього призначення обіймав посади: заступник фінансового директора ВАТ "ЖЦПК", головний бухгалтер ТОВ "ТД "ЖПК".

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пакіж Степан Петрович