Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 19.04.2010
Дата публікації 19.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Пакіж Степан Петрович - Голова правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонер: ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ “Сьомий” (код ЄДРПОУ 33499232, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Д ) - пакет акцій у володінні зменшився з 82 757 489 акцій (18,142 %) до 72 485 107 акцій (15,89%).

Дані наведено на підставі інформації, наданої 19.04.2010 р. реєстроутримувачем ТОВ «Придніпров’є-Реєстр».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пакіж Степан Петрович