Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


28.08.2007

Постанова № 147-ЛВ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Львівське ТУ


ПОСТАНОВА № 147-ЛВ

м.Львів

2007-08-28

Я, Уповноважена особа Комісії – начальник Львівського територіального управ-ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Савицька Діана Ігорівна, розглянувши у присутності: - Мартинюка Юрія Анатолійовича – головного спеціаліста-юрисконсульта контрольно-правового відділу; - Нестеренка Леоніда Григоровича (паспорт: КА №175313, виданий Жидачівським РВУ МВС України 25 траваня 1997 року; адреса: Львівська обл., м. Жидачів, вул..Зелена, буд. №10, кв. №45) – начальника юридичного відділу; матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" (місцезнаходження: 81701, Львівcька обл., Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4; засоби зв`язку: тел (239) 40-546, код ЄДРПОУ - 00278801; поточний рахунок № 26004050002251у ЗАТ КБ "Приватбанк" м.Дніпропетровськ, МФО 305299; керівник – Пакiж Степан Петрович),

ВСТАНОВИВ:

Під час розгляду звернення акціонера ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" п.Чернова О.С. (вх.№1781 від 09 серпня 2007 року) встановлено, що 14 травня 2007 року на адресу товариства надійшла заява від зазначеного акціонера з проханням надати йому відповідну інформацію. Відповідь на зазначену заяву була надана акціонеру лише 16 серпня 2007 року (вих. №23-4-юр). В порушення вимог п.г) ч.1 ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» та ч.1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" надало відповідь акціонеру з порушенням встановленого Законом місячного терміну. За даним фактом 28 серпня 2007 року Уповноваженою особою Комісії – головним спеціалістом-юрисконсультом Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мартинюком Юрієм Анатолійовичем у відношенні ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 147-ЛВ. Щодо викладених вище обставин необхідно зазначити наступне. Пунктом г) ч.1 ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» (зі змінами і доповненнями) передбачено, що учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів. Згідно з статтями 1, 27, та 28 Закону України «Про інформацію» під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені відомості, порядок одержання, використання, поширення і зберігання яких передбачений правовими нормами. Частиною 1 статті 20 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п`ятнадцяти днів від дня їх отримання. Заява акціонера Чернова О.С. надійшла до ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" 14 травня 2007 року. Відповідь на дане звернення було надано заявнику лише 16 серпня 2007 року, тобто з порушенням встановленого Законом місячного терміну. Відповідно до абз.3 ч.1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації, встановлена відповідальність юридичних осіб, що тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі до 1.000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Факт вчинення правопорушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №147-ЛВ від 28 серпня 2007 року та іншими наявними у справі доказами. Пом’якшуючі відповідальність обставини - відсутні. Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 8, 9, 11 і 12 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні" та керуючись п.8.4 та п.18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій" (зі змінами та доповненнями), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 лютого 2001 року №27 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 березня 2001 року за №243/5434

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації застосувати до ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" штрафну санкцію у розмірі ______ (______________) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Контрольно-правовому відділу територіального управління Комісії направити копію цієї постанови про накладення санкції за правопорушення: ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат" – для виконання; Юридичному управлінню Комісії – для обліку та контролю. 3. ВАТ "Жидачівський целюлозно паперовий комбінат": протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови перерахувати суму штрафу в доходи Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на рахунки, що відкриваються на ім`я територі-альних органів Державного казначейства України по місцю знаходження платника; у 5-денний термін з моменту виконання постанови направити до Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м.Львів, пл. Міцкевича 8, ІІІ-ій поверх) разом із супровідним листом копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови. Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством України порядку.